Uygulama Önerileri

Uygulama Önerileri

  • Yüksek verim ve doğru uygulama için mikoriza bitki kökü veya tohumla doğrudan temas etmeli veya bitki köküne en yakın mesafede bulunmalıdır.
  • Shubhodaya uygulaması ile kimyasal gübre / ilaç uygulamaları arasında 5 günlük bir süre tavsiye edilir. Etkileşim tablosuna link verilecek PDF formatında “Belgeler” sayfasında bulunacak.
  • Kimyasal gübrenin ve ilaçların yoğun kullanıldığı alanlarda ilk Shubhodaya uygulamasından sonra 2-3 hafta içinde ikinci uygulama tavsiye edilir.
  • Çimlenme süresi 2 haftayı geçen tohum cinsleri için kaplama yerine kök bölgesine uygulama yapılır.
  • Suda çözündürülen Shubhodaya en fazla 8 saat içinde bitkiye uygulanmalıdır.
  • Gübre tankı kullanılmadan önce ilaç ve kimyasal kalıntılardan iyice temizlenmelidir.
  • Kullanım dozunun artırılmasında sakınca yoktur.
Tohum Kaplama
Bandırma (Daldırma)
Damlama Sulama
Kök Bölgesine Dökme
  • Azami 30°C çevre ısısı ve %60 rutubet ortamında depolanan Shubhodaya’nın son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
  • Kuru ve serin ortamda saklanan açılmış paketlerdeki Shubhodaya 4 hafta canlı kalır, direkt güneş ışığı ve sıcaklığa maruz kalmamalıdır.